védettségi igazolvány lazítások korlátozások 4 millió beoltott újranyitás

Lazítások a járványügyi korlátozásokban 4 millió beoltott után, különösen a védettségi igazolvány birtokosai számára – részletek

by Kassay Tamás

A magyar kormány véglegesítette és közzétette az új szabályokat tartalmazó rendeleteket a Magyar Közlönyben. 4 millió beoltott személy elérése esetén az újranyitás lépései között az alábbi lazítások lépnek érvénybe a járványügyi korlátozásokban Magyarországon.

Kattintható tartalomjegyzék:

Általánosan érvényes szabályok, függetlenül a védettségi igazolványtól

 • A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre fog módosulni.
 • Az üzletekben este 11 óráig lehet majd vásárolni.

Felmentés a járványügyi korlátozások alól a védettségi igazolvány birtokosai számára

 • A védetteknek (akinek védettségi igazolványa van) este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
 • A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.
 • A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.
 • Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.
 • A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.
 • A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.
 • A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.

Érdekelnek az utazós hírek? Akkor Neked szól a Turizmus hírek Facebook csoport.

A kormány tájékoztatása alapján a járvány továbbra is jelen van, a járványügyi intézkedések nincsenek visszavonva, továbbra is veszélyhelyzet van érvényben. Ennek megfelelően a fokozatos újranyitás mellett is be kell tartani bizonyos biztonsági szabályokat és korlátozásokat. Többek között, egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozók számára továbbra is kötelező a maszk viselete, valamint fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások is.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – tehát mindazokon a helyeken, ahol a beoltottakon, vagy a fertőzésen átesetteken kívül mások is tartózkodhatnak – továbbra is hordani kell a maszkot, a csoportosulás és a gyülekezés pedig kerülendő.

Járványügyi korlátozások vendéglátóhelyeken

 • A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles maszkot viselni, de:
  (4) A vendéglátó üzlet
  a) vendége a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,
  b) vendége, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt, illetve
  c) kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendége nem köteles a maszkot viselni.
 • A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, de aki nem védett, annak maszkot kell viselni, illetve a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
 • A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás – ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség – a fogyasztás kifizetése céljából az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.
 • A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
 • Csak azokra a helyekre vonatkozik, ahol előírás, hogy csak védettségi igazolvánnyal szabad tartózkodni és azt igénybe venni: A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.
 • A vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.
 • A vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.

Érdekelnek az utazós hírek? Akkor Neked szól a Turizmus hírek Facebook csoport.

Járványügyi korlátozások szálláshelyeken

 • A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.
 • A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.
 • A szálláshelyen tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.
 • A szálláshelyen családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.
 • A védettségi igazolványt a 18 éven felüliek esetében ellenőrizni kell, kivéve üzleti, oktatási célból utazók, ők eddig is utazhattak. Aki nem igazolja magát, azt nem szolgálhatják ki.

Ki jogosult a védettségi igazolvány ellenőrzésére?

védettségi igazolvány ellenőrzése jog lazítások 4 millió beoltott enyhítés
kép forrása: Magyar Közlöny

A fenti barokkos körmondatok magyarul azt jelentik: a szálláshelyen és egyéb, a korlátozások alá eső, –azaz, ott ahol előírás, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet tartózkodni – (vendéglátó)üzletben az erre kijelölt személy jogosult elkérni nem csak a védettségi igazolványt, hanem a személyazonosságra alkalmas egyéb hatósági igazolványt is. Ezzel kapcsolatban tévesen terjednek azok az információk, hogy nincsen joguk elkérni például a személyit. Ez a rendelet felhatalmazta az üzletek képviselőit arra, hogy a szolgáltatásaik igénybevétele esetén elkérjék ezeket a dokumentumokat.

Tévedések terjednek a diszkrimináció fogalmáról

Spabook vélemény következik azzal kapcsolatban, hogy a közösségi médiában vírusként kezdett terjedni 2 poszt. Az egyik azt taglalja, hogy EU-s állásfoglalás szerint nem szabad különbséget tenni oltottak és nem oltottak között, mert csak nyomonkövetésre van az igazolvány, máskülönben diszkrimináció történik.

Ezen felbuzdulva több szálláshely is kihirdette, hogy ők nem fogják ellenőrizni a védettségi igazolványok meglétét, mert minden vendég vendég, és nem kívánnak senkit megkülönböztetni az alapján, hogy milyen a vallása, bőrszíne, be van-e oltva. Nos, őket emlékeztetném a 6 hónapra bezáratott panzió esetére, szerintem nem érdemes kockáztatni.

Mindkettő totális tévedés, ami egyfelől a diszkrimináció fogalmának nem megfelelő használatából ered, a másik pedig a jogszabályi keretrendszer nem ismeretéből fakadó félreértés.

A diszkrimináció fogalma

A diszkrimináció mindig több az egyszerű különbségtételnél, amely csak akkor torzul diszkriminációvá, ha egy személyt vagy embercsoportot más, azonos helyzetben lévő személyekkel vagy csoporttal történő összehasonlításban kezelnek másképpen – hátrányos módon. Igaz ez azokban az esetekben is, amelyekben a mérce azonos, de az adott élethelyzet eltérő. Tehát fogyatékosság esetében – a körülményeknek az ép emberekre szabottságával – éppen a fogyatékosság következtében sérül a jogegyenlőség és válik kérdésessé a jogok gyakorlásának lehetősége, legyen szó az egyes egyénekről vagy az egész társadalmi csoportról.

A diszkrimináció és az egyszerű különbségtétel közti eltérés talán leglényegesebb, s az Európai Emberi Jogi Bíróság által is megerősített ismérve, hogy az utóbbinak mindig vannak objektív, jogos, indokolható és igazolható okai. Diszkriminációnál a megítélés alapjául szolgáló szempont ezzel szemben irreleváns – azaz teljesen lényegtelen az adott kérdés, feladat, teljesítmény stb. szempontjából –, szubjektív, és a racionalitás szintjén teljességgel indokolhatatlan. Másik lényegi jellemző, hogy diszkrimináció esetében az elérni kívánt cél és a különbségtétel adott módja között nincs ésszerű egyensúly és arány (Bán 1991).

forrás: Digitális Tankönyvtár

Diszkrimináció akkor történne, ha emberek egy csoportját, vagy egyéneket kizárnánk annak a lehetőségéből, hogy oltást kapjanak és ennek hiányában nem kaphatnának védettségi igazolványt sem, illetve az már valóban diszkriminatív, ha valaki orvosi ellenjavallat miatt nem kaphat oltást és ezek után ő nem létezhet úgy, mintha beoltották volna.

Mivel (kevés kivételtől eltekintve) bárki kaphat oltást aki kér, ezért a jogegyenlőség megvalósul, és nincsen szó diszkriminációról. A jogalkotó eldöntheti, hogy milyen jogosultságokat milyen feltételekhez szab. Például, autót vezetni is csak jogosítvánnyal engedélyezett. Senki nem mondja, hogy jogsi nélkül odaadja a kocsit a haverjának, és senki nem háborodik fel azon, hogy az autóbérlő cégek is ellenőrzik a jogosítványokat. Hiszen, mindenki szerezhet jogsit. Akkor történne diszkrimináció, ha teszem azt, barna hajú és kék szemű hölgyek nem kaphatnának jogosítványt. Mivel ilyenről szerencsére nincsen szó sem a jogsinál, sem az oltásoknál, ezért a jogegyenlőség megvalósul.

Hab a tortán, ha ez nem lenne elég: veszélyhelyzet van érvényben, ami a szükségállapothoz hasonlóan különleges jogrendet jelent. Ilyen esetben bármely ország mindenkori kormánya jogosult olyan szabályokat hozni, amelyek békeidőben valóban sértenék a szabadságjogokat. Emlékezetes, hogy a Hágai Bíróság jogellenesnek nyilvánította a Hollandiában bevezetett kijárási tilalmat akkoriban, amikor már fél Európában ez bevett intézkedés volt. Elhibázták ugyanis, hogy előbb nem rendeltek el különleges jogrendet. Tehát előbb kell a veszélyhelyzetet kihirdetni és utána lehet rendeleteket alkotni.

Bónusz pont: eddig Te vendégként, vagy éppen Szállásadóként fel voltál háborodva azon, hogy bizonyos szálláshelyek azt mondják, hogy nem fogadnak 18 éven aluli vendéget, mert ők felnőttbarát hely? Vagy éppen háziállattal érkezőket sem fogadnak? Érdekes, ilyenkor senki nem kiabál diszkriminációt. A szolgáltató eldönti, kinek szeretne szolgáltatni. Most azért nem döntheti ezt el önként, mert a járványügyi korlátozások nincsenek visszavonva, továbbra is érvényben vannak. Technikai értelemben annyi történik, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén, felmentést lehet kapni bizonyos korlátozások alól. Pontosan úgy, ahogyan eddig az üzleti utazók mentesültek, mostantól mentesülnek a védettségi igazolványosok is.

Amennyiben hasznosnak és alaposnak találod az oldal híreit, és módodban áll, így támogathatod a működését.
Ha útleírások, szállás vélemények érdekelnek, akkor vár a Wellness, Utazás, Élmények csoport.
Érdekelnek az utazós hírek? Akkor Neked szól a Turizmus hírek Facebook csoport.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Elfogadom Bővebben